Svenska järnvägsscener

Senaste ändring 1998-04-19 av Krister Johannesson. English Hierarki Hemsida Hemsida/Järnvägar Ner

Ett X2000 från Stockholm passerar Väring en sommardag 1993. Tåget har fyra mellanvagnar så som det då var brukligt.


1995-06-30 gör en Y1 på väg mot Halmstad uppehåll i Oskarström. En gång i tiden anslöt den här stationen industrier till HNJ:s nät.


Tåg 978 som Nordpilen från Göteborg passerar Lagmansholm en vårdag 1996. De blå fälten som förekom på äldre biografvagnar (sist i detta tåg) målades senare i rött.


Våren 1996 byggs en vägtunnel under västra stambanan i Ulvåker. För att tillåta hastigheter över 200 kilometer per timma ersätter Banverket plankorsningar med tunnlar och broar. Som synes här är strävan att hindra trafiken så lite som möjligt: tågen får passera byggplatsen på den tillfälliga bron med högsta hastighet 70 kilometer per timma. Det finns inte längre några växlar vid stationen, och inga tåg stannar. Stationshuset är dock i gott skick.


Ett tåg mot Lundsbrunn har just lämnat Skara 1996-09-01. Rök från loket syns tydligt, och en motordressin utrustad för brandsläckning följer tåget. Ett klassiskt orangefärgat motorvagnssätt väntar på ett sidospår och ska snart byta spår för att ta ombord passagerare vid plattformen. Två av växlarna till höger leder till stickspår där Skara järnvägsmuseum har ställt upp äldre godsvagnar målade med logotyper från lokala företag. Detta arrangemang ger extrainkomster till museet och dess smalspåriga (891 millimeter) järnväg Skara-Lundsbrunn (SkLJ).

Motorvagnssättet har gjort ett kort reguljärt uppehåll i Myråsen. Ljusen från ångloket, som har bytt ände i sitt tåg för att återgå till Skara, kan anas i Lundsbrunn flera kilometer bort. Den 12 kilometer långa banan är jämförelsevis rak och har endast tre större kurvor.

En motorvagnsfront med Statens järnvägars symbol fotograferad vid samma uppehåll.

Motorvagnarna, tåget och dressinen i Lundsbrunn i väntan på avgång mot Skara (tåget och dressinen) respektive Lundsbrunns kurort (motorvagnarna). Till vänster finns ett stickspår med fler företagsmärkta godsvagnar.

Ångloket, nummer 29 hos Västergötland-Göteborgs järnvägar (VGJ) för vilka Skara var en viktig knutpunkt, med en vagn från Nordmark-Klarälvens järnväg (NKlJ).

Motorvagnssättet har stannat vid Lundsbrunns kurort vid slutet av linjen och är klart för återgång till Lundsbrunn och Skara. Spåret fortsatte tidigare norrut, men har rivits upp inte långt bortom motorvagnarna.

Motorvagnsföraren utnyttjar bantelefonen i väntan på klart vid infartssignalen i Skara.


Ett godståg från Holmsund närmar sig Umeå 1996-07-18. De stora vagnarna närmast Rc-loket får endast användas för SCA-transporter Munksund-Holmsund.


En Y1 från Oskarshamn är på väg in till Berga lördagen 1996-09-07 medan föraren lämnar Y2 1380 "Kisa-Mor" som ska byta körriktning för vidare färd mot Kalmar.

Y2 1380 som tåg 8307 Linköping-Kalmar, ordinarie avgång från Berga 12.04, inväntar tåg 8312, ett Y2 Kalmar-Linköping. Närmast stationshuset står Y1:an nyss inkommen från Oskarshamn. Alldeles bortom denna skymtar Banverkets stickspår. Linjen mot Hultsfred viker av åt höger/norr bortom banverksspåret.


1996-09-08 kunde denna vagn för tunga transporter ses i Hallsberg. Tåget hade ett T44 som påskjutande lok.


En av de nya sträckningarna på Mälarbanan sedd i riktning mot Västerås 1997-05-24.

Den nya stationen i Läggesta på Svealandsbanan 1997-05-24. Linjen fortsätter mot Södertälje åt höger.

På Mälarbanans avsnitt Arboga-Örebro finns en nybyggd sträcka med stigningar upp till 25 promille. En motorväg byggs parallellt med järnvägen. Bilden togs 1997-05-24 i riktning mot Arboga.

Sidan har besökts minst gånger. English Hierarki Hemsida Hemsida/Järnvägar Upp