Svenska stationer

Senaste ändring 1997-03-12 av Krister Johannesson. English Hierarki Hemsida Hemsida/Järnvägar Ner

Ulvåkers stationshus fotograferat sommaren 1993, ett par år innan vägtunneln började byggas.


HNJ:s (Halmstad-Nässjö järnvägar) bandel Kinnared-Ätran och dess fortsättning till Varberg är sedan länge borta, men banvaktsstugan vid Åhylte håll- och lastplats finns kvar 1994-05-06.


Stationen i Rydöbruk, mellan Torup och Hyltebruk, 1994-05-06. HNJ drev förr den här linjen.


Torups station 1994-05-06, knutpunkt på före detta HNJ:s huvudlinje. Till vänster utanför bilden ligger ett triangelspår för trafiken till Hyltebruk och dess pappersbruk.


Där Kinnekullebanan korsar Göta kanal ligger Lyrestad. Trots att lugn härskar över stationen en försommardag 1994 ger byggnaden ett tämligen levande intryck.


Den här bilden av stationen i Limmared togs 1994-06-11, dagen för den officiella invigningen av X2-2-trafiken mellan Kalmar och Göteborg. Limmared är inte mycket till järnvägsknut numera sedan den före detta HNJ-linjen Limmared-Falköping revs upp.


Vaggeryds station 1994-06-18, knutpunkt på före detta HNJ:s huvudlinje.Knutpunkten med tunneln sedd från söder.

Fasad mot norr.
Knutpunkten är namnet på Helsingborgs centralstation och färjeterminal. Tunneln under byggnaderna ersatte ett tidigare spår i gatuplanet. 1994-07-16 hängde regn i luften över staden vid Öresund.


Stationshuset i Svedala sommaren 1995. Banan till Ystad (åt höger på bilden) håller på att elektrifieras.


Heby stationshus är numera ett vackert tegelbruksmuseum. Ett av traktens tegelbruk låg på andra sidan järnvägen med tillgång till lastspår. 1996-05-16 tedde sig byggnaderna som här visas.


På den i mitten av 1960-talet till normalspår breddade linjen Gullspång-Torved ligger Midskog. Bandelen trafikeras endast av dressiner, men stationshuset står kvar sommaren 1996.


Det nya stationshuset i Ånge 1996-07-22, sett från väster, norr och öster, inrymmer bland annat bibliotek.

Sidan har besökts minst gånger. English Hierarki Hemsida Hemsida/Järnvägar Upp