Godstågsfordon

Senaste ändring 2009-11-01 av Krister Johannesson. English Hierarki Hemsida Meny Ner

Axelföljd anges enligt det europeiska standardsystemet där fasta axlar i ramverket betecknas med siffror för löpaxlar och med bokstäver för drivaxlar. Löpaxlar och boggieaxlar betecknas med '.
Exempel: 1'C1' innebär ett lok med tre kopplade axlar i ramverket samt två löpaxlar. Bo'Bo' anger ett lok med två boggier med vardera två individuellt drivna axlar.
(1)

Förkortningar: löb=längd över buffertar; P=effekt; RC=radiostyrning; sth=största tillåtna hastighet


Hector Rail
141: Bo'Bo'. löb: 19,300 m. sth: 160 km/h. P: (4x1600=6400) kW

BK tåg/Falköpings terminal Tågfrakt
Da: 1'C1'. löb: 13,000 m. sth: 100 km/h. P: (2x920=1840) kW

Malmtrafik
Dm3: 1'D+D+D1'. löb: 35,25 m. sth: 75 km/h. P: (6x1200=7200) kW

MalmtrafikMalmtrafik
IORE: Co'Co'+Co'Co'. löb: 45,810 m. sth: 80 km/h. P: (12x900=10800) kW

TGOJ TGOJ TGOJ TGOJ TGOJ TGOJ BK tåg
Ma: Co'Co'. löb: 16,8 m. sth: 105 km/h. P: (6x660=3960) kW

Littera Rc är SJ:s längsta elloksserie och dessutom världens första serietillverkade tyristorlok. Sammanlagt levererades 366 exemplar av typen till SJ 1967-1988. Rc är ursprungligen ett allround-lok, men i godståg används främst Rc1, Rc2 och Rc4 vilka alla är växlade för 135 km/h. Tillsammans med Rc3 skiljer de sig från Rc5 och Rc6 genom att de saknar "låda" på taket. Nedan visas Rc1- och Rc4-lok med asymmetrisk röd målning för att underlätta radiostyrning (se motsvarande på diesellok nedan). El.16 är i stora drag ett Rc-lok.


Rc1: Bo'Bo'. löb: 15,470 m. sth: 135 km/h. P: (4x900=3600) kW. RC

Green Cargo TGOJ Tågåkeriet i Bergslagen
Rc2: Bo'Bo'. löb: 15,520 m. sth: 135 km/h. P: (4x900=3600) kW. RC

Green Cargo
Rc4: Bo'Bo'. löb: 15,520 m. sth: 135 km/h. P: (4x900=3600) kW. RC


Rm: Bo'Bo'. löb: 15,520 m. sth: 100 km/h. P: (4x900=3600) kW

Ekefors skrothandel Shortline väst Orsatåg
T21: D. löb: 11,300 m. sth: 50/80 km/h. P: 1x590 kW

Banverket TGOJ Shortline väst BK tåg RPE Tågåkeriet i Bergslagen
T43: Bo'Bo'. löb: 14,24 m. sth: 100 km/h. P: 1x1065 kW

SJ SJ Green Cargo TGOJ Malmtrafik Malmtrafik Inlandsbanan
T44: Bo'Bo'. löb: 15,4 m. sth: 100 km/h. P: 1x1235 kW. RC

Malmtrafik Malmtrafik Malmtrafik Malmtrafik
T46: Co'Co'. löb: 18,640 m. sth: 100 km/h. P: 1x1235 kW

TGOJ TGOJ CargoNet
T66: Co'Co'. löb: 20,1 m. sth: 121 km/h. P: 3200 bhp

Orsatåg
T334: C. löb: 9,440 m. sth: 30/60 km/h. P: 350 kW

Banverket BK tåg
Tc: B. löb: 12,370 m. sth: 90 km/h. P: 1x450 kW

BK tåg Tågåkeriet i Bergslagen BSM järnväg Inlandsbanan
TMX: (A1A)'(A1A)'. löb: 18,3 m. sth: 133 km/h. P: 1x1047 kW

BK tåg Tågåkeriet i Bergslagen Tågåkeriet i Bergslagen BSM järnväg Inlandsgods
TMY: (A1A)'(A1A)'. löb: 18,9 m. sth: 100 km/h. P: 1x1433 kW

Vida Tågåkeriet i Bergslagen Svensk tågteknik Vägverket
TMZ: Co'Co'. löb: 20,8/21,0 m. sth: 143/165 km/h. P: 2426/2867 kW


V4: C. löb: 10,300 m. sth: 40/70 km/h. P: 1x460 kW. RC

SJ SJ
V5: C. löb: 10,640 m. sth: 40/70 km/h. P: 1x460 kW. RC

TGOJ TGOJ
V10: C. löb: 9,900 m. sth: 37 km/h. P: 1x485 kW. RC

TGOJ
V11: B'B'. löb: 12,000 m. sth: 47 km/h. P: 1x885 kW. RC

Banverket TGOJ Tågåkeriet i Bergslagen Inlandsbanan
Z65: B. löb: 9,36 m. sth: 60 km/h. P: 1x265 kW

SJ SJ
Z70: B. löb: 9,36 m. sth: 70 km/h. P: 1x333 kW. RCZ66: B. löb: 10,300 m. sth: 41/69 km/h. P: 1x265 kW

Banverket BK tåg Tågåkeriet i Bergslagen
Z67: B. löb: 9,100 m. sth: 60 km/h. P: 1x270 kW

Norska lok. El.15 har använts på Malmbanan. El.16 är nära släkt med Rc4.

Ofotbanen AS
Di.3a: Co'Co'. löb: 18,600 m. sth: 105 km/h. P: 1x1305 kW

NSB
Di.8: Bo'Bo'. löb: 17,380 m. sth: 120 km/h. P: 1x1570 kW

CargoNet
El.14: Co'Co'. löb: 17,740 m. sth: 100 km/h. P: (6x847=5082) kW

Hector Rail
El.15: Co'Co'. löb: 19,800 m. sth: 120 km/h. P: (6x900=5400) kW

CargoNet
El.16: Bo'Bo'. löb: 15,520 m. sth: 140 km/h. P: (4x1110=4440) kW

Danska lok. EG-loket är avsett för trafik i Tyskland, Danmark och Sverige.

DSB
EG: Co'Co'. löb: 20,9 m. sth: 155 km/h. P: 6500 kW


Sth avser vagn med viss eller full last. Om två tal anges avser det högre talet sth utan last.


Eaos: löb: 14,040 m. sth: 100/120 km/h


Elos: löb: 13,860 m. sth: 100 km/h


Gbs611: löb: 14,020 m. sth: 100 km/h


Gblss-y992: löb: 14,342 m. sth: 160 km/h. Post


Habbins941: löb: 23,264 m. sth: 100 km/h

Nordwaggon
Habins941: löb: 23,264 m. sth: 100/120 km/h


Hbbins: löb: 15,500 m


Hbikks-u752: löb: 14,270 m. sth: 100 km/h


Hbillns-v: löb: 15,140 m. sth: 100/120 km/h


Hbins: löb: 14,342 m. sth: 100/120 km/h. Papper


Kbis941: löb: 13,860 m. sth: 100/120 km/h. Trävaror


Kbps: löb: 13,860 m. sth: 100 km/h

Nordwaggon
Laaeilprs972/983: löb: 31,000 m. sth: 100/120 km/h


Laaeilprss940: löb: 31,000 m. sth: 120 km/h. Bilar/lastbilshytter


Laaps-zz974: l: 2x12,6 m. sth: 120 km/h. Timmer


Lgns: löb: 13,9 m. sth: 100 km/h. Containrar


Lgns882: löb: 16,960 m. sth: 100/120 km/h. Containrar/växelflak


Lgns930: löb: 13,860 m. sth: 100 km/h. Flis/containrar


Lnps891: löb: 13,860 m. sth: 100 km/h. Massaved/timmer


Oms: löb: 12,240 m. sth: 100 km/h


Oms-x: löb: 12,240 m. sth: 100 km/h. Skrot


Rs. löb: 20,7 m. sth: 100 km/h


Sdgms: löb: 18,34 m. sth: 100 km/h. Containrar/trailrar


Sdkms: Containrar/trailrar


Sggmrss: löb: 29,590 m. sth: 120 km/h. Containrar


Sgnss: löb: 19,640 m. sth: 120 km/h. Containrar


Shmms892: löb: 13,640 m. sth: 100 km/h. Plåtrullar


Shimms: löb: 15,6 m. sth: 100 km/h. Plåtrullar


Slnps: löb: 17,640 m. sth: 120 km/h. Kopparsligbehållare


Smmnps951: löb: 14,240 m. sth: 120 km/h. Stålämnen


Snps-zz973: l: 18,9 m. sth: 120 km/h. Timmer


Tals: löb: 14,040 m. sth: 100 km/h. Massgods


Uad: l: 8,400 m. sth: 50/60 km/h. Malm


Uaikks: löb: 20,340 m. sth: 100 km/h


Uanoo: l: 2x10,290 m. sth: 60/70 km/h. Malm

Nordwaggon
Zacs löb: 15,900 m. sth: 100 km/h. Olja

Green Cargo godsvagnar rekommenderas för ytterligare information


1 ) Diehl, Ulf. Svenska lok och motorvagnar 1994. - ISBN 91-85098-76-0. - S. 5


Tack till:

Ole Petter Ingebrigtsen för El.14 och El.16 i CargoNet-design och för Di3a i Ofotbanen-design
Ole Petter Ingebrigtsen och Jan H. Vold för CD66 (T66) i CargoNet-design
Ingemar Hertz, Nordwaggon
Claes Lindell för en stor del av arbetet med T46

Du har nått sidans slut. English Hierarki Hemsida Meny Upp