Persontågsfordon

Senaste ändring 2011-03-25 av Krister Johannesson. English Hierarki Hemsida Meny Ner

Axelföljd anges enligt det europeiska standardsystemet där fasta axlar i ramverket betecknas med siffror för löpaxlar och med bokstäver för drivaxlar. Löpaxlar och boggieaxlar betecknas med '.
Exempel: 1'C1' innebär ett lok med tre kopplade axlar i ramverket samt två löpaxlar. Bo'Bo' anger ett lok med två boggier med vardera två individuellt drivna axlar.
(1)

Förkortningar: bio=biografsalong; gods=godsavdelning; hiss=hiss för rullstolar och barnvagnar; kl=klass; konf=konferensavdelning; ligg=liggplatser; löb=längd över buffertar; lös=längd över stötplan; man=manöverhytt; P=effekt; RC=radiostyrning; rest=restaurant; serv=serveringsavdelning; sitt=sittplatser; sov=sovplatser; sth=största tillåtna hastighet; tfn=telefon; tkp=tjänstekupé; tvätt=tvättrum; utst=utställning

De flesta fordon med passagerarutrymmen har toalett. Om tvätt- eller duschrum finns anges detta särskilt.


Littera Rc är SJ:s längsta elloksserie och dessutom världens första serietillverkade tyristorlok. Sammanlagt levererades 366 exemplar av typen till SJ 1967-1988. Rc är ursprungligen ett allround-lok, men i person- och posttåg används främst Rc3 och Rc6 vilka båda är växlade för 160 km/h. SJ:s snabbaste lok är Rc7 som tillkommit genom ombyggnad av Rc6. USA:s statliga persontrafikbolag AMTRAK köpte dock en variant av Rc4 för hastigheter upp till 200 km/h . Antalet Rc6-lok har ökats under 1990-talet genom att Rc5-loken byggts om. Nedan visas även Rc3 med asymmetrisk röd målning för att underlätta radiostyrning vid rangering.


Rc3: Bo'Bo'. löb: 15,520 m. sth: 160 km/h. P: (4x900=3600) kW. RC

SJ Connex Connex
Rc6: Bo'Bo'. löb: 15,520 m. sth: 160 km/h. P: (4x900=3600) kW


40-talsvagnar

Veolia
BC2. ligg. löb: 23,5 m. sth: 160 km/h


D46/Dbk. post. löb: 23,5 m. sth: 160 km/h


S1. serv. löb: 23,5 m. sth: 160 km/h


S2. konf. löb: 23,5 m. sth: 160 km/h


S7. utst. löb: 23,5 m. sth: 160 km/h


WL2 (S22). sov. löb: 23,5 m. sth: 160 km/h

50-talsvagnar


WL3 (S22). sov. löb: 24,1 m. sth: 160 km/h


WL5. sov. tvätt i kp/wc+dusch i kp. löb: 24,1 m. sth: 160 km/h

60-talsvagnar

Connex Tågåkeriet i Bergslagen
B1. 2 kl sitt. löb: 24,1 m. sth: 160 km/h

Connex
B5. 2 kl sitt. löb: 24,1 m. sth: 160 km/h


D48/Db. post. löb: 24,1 m. sth: 160 km/h


F24K/F33. gods, tkp. löb: 16,0 m. sth: 160 km/h


R2. rest. löb: 24,1 m. sth: 160 km/h


R12. rest. löb: 24,1 m. sth: 160 km/h


S17. värme. löb: 16,0 m. sth: 160 km/h


WL1. sov. dusch. löb: 24,5 m. sth: 160 km/h

80-talsvagnar. AB9, B9, BFS9 och B20 uppkom genom ombyggnader på 1990-talet. B10 (ombyggd B2), A11, B11 och RB11 (ombyggda) har levererats från och med 2001.

Connex
A7/A8. 1 kl sitt. löb: 26,4 m. sth: 160 km/h


AFM7. 1 kl sitt, gods, man. löb: 26,4 m. sth: 160 km/h

SJ Connex
B2/B20. 2 kl sitt. löb: 26,4 m. sth: 160 km/h

Connex
B7. 2 kl sitt. löb: 26,4 m. sth: 160 km/h


B8. 2 kl familj, hiss. löb: 26,4 m. sth: 160 km/h


B10. 2 kl sitt. löb: 26,4 m. sth: 160 km/h

SJ Connex/Veolia
BC4. ligg. tvätt. löb: 26,4 m. sth: 160 km/h

SJ Connex
BF4. 2 kl sitt, gods, tkp. löb: 26,4 m. sth: 160 km/h


R4. rest. löb: 26,4 m. sth: 160 km/h


S1T. konf. löb: 26,4 m. sth: 160 km/h

Connex
S12. serv, bio. löb: 26,4 m. sth: 160 km/h

SJ
WL4. sov. wc+dusch i kp. löb: 26,4 m. sth: 160 km/h

SJ
WL6. sov. dusch. löb: 26,4 m. sth: 160 km/h


AB9. 1/2 kl sitt. löb: 26,4 m. sth: 160 km/h


B9. 2 kl sitt. löb: 26,4 m. sth: 160 km/h

SJ
BFS9. 2 kl sitt, serv, gods, hiss, tkp. löb: 26,4 m. sth: 160 km/h


A11. 1 kl sitt. löb: 26,4 m. sth: 160 km/h


B11. 2 kl sitt. löb: 26,4 m. sth: 160 km/h


RB11. rest, 2 kl sitt, tkp. löb: 26,4 m. sth: 160 km/h

Vagnar köpta utomlands


BS7. sitt, serv. löb: 23,5 m. sth: 160 km/h


R7. rest. löb: 23,5 m. sth: 160 km/hUA2X: 1 kl sitt, hiss, man. lös: 22,0 m. sth: 200 km/h

UB2X: 2 kl. sitt, hiss, man. lös: 22,0 m. sth: 200 km/h

UA2: 1 kl sitt. lös: 24,4 m. sth: 200 km/h

UB2: 2 kl sitt. lös: 24,4 m. sth: 200 km/h

UBS2: 2 kl sitt, serv, tkp. lös: 24,4 m. sth: 200 km/h

URB2: rest, 2 kl sitt, tkp. lös: 24,4 m. sth: 200 km/h

X2: Bo'Bo'. gods, man. lös: 17,0 m. sth: 200 km/h. P: (4x815=3260) kW

Arlanda express
X3: Bo'Bo'. sitt, man. lös: 23,992 m. sth: 200 km/h. P: (4x280=1120) kW
Arlanda express
X3. sitt. lös: 22,500 m. sth: 200 km/h
Arlanda express
X3. sitt. lös: 22,500 m. sth: 200 km/h
Arlanda express
X3: Bo'Bo'. sitt, man. lös: 23,992 m. sth: 200 km/h. P: (4x280=1120) kW

SJ
X31K: Bo'Bo'. 2 kl sitt, man. l: 26,3 m. sth: 180 km/h. P: (4x265=1060) kW
SJ
X31K: 2'2'. 2 kl sitt, tkp. l: 26,3 m. sth: 180 km/h
SJ
X31K: Bo'Bo'. 1/2 kl sitt, man. l: 26,3 m. sth: 180 km/h. P: (4x265=1060) kW

Västtrafik Västmanlands lokaltrafik Upptåget
X50A: Bo'Bo'. sitt, man. lös: 26,950 m. sth: 200 km/h. P: (4x265=1060) kW
Västtrafik
UB50: 2'2'. sitt. lös: 26,950 m. sth: 200 km/h
Västtrafik Västmanlands lokaltrafik Upptåget
X50B: 2'Bo'. sitt, man. lös: 26,950 m. sth: 200 km/h. P: (2x265=530) kW

Tåg i Bergslagen X-trafik
X51A: Bo'Bo'. sitt, man. lös: 26,950 m. sth: 180 km/h. P: (4x265=1060) kW
Tåg i Bergslagen X-trafik
X51B: 2'Bo'. sitt, man. lös: 26,950 m. sth: 180 km/h. P: (2x265=530) kW

SJ SJ Upplands lokaltrafik Transitio
X52A: Bo'Bo'. 1/2 kl sitt, man. lös: 26,950 m. sth: 200 km/h. P: (4x265=1060) kW
SJ
UB52: 2'2'. 2 kl sitt. lös: 26,950 m. sth: 200 km/h
SJ Upplands lokaltrafik Transitio
X52B: 2'Bo'. 2 kl sitt, man. lös: 26,950 m. sth: 200 km/h. P: (2x265=530) kW

Västtrafik Värmlandstrafik
X53A: Bo'Bo'. sitt, man. lös: 26,950 m. sth: 180 km/h. P: (4x265=1060) kW
Västtrafik
UB53: 2'2'. sitt. lös: 26,950 m. sth: 180 km/h
Västtrafik Värmlandstrafik
X53B: 2'Bo'. sitt, man. lös: 26,950 m. sth: 180 km/h. P: (2x265=530) kW

Tåg i Bergslagen
X54A: Bo'Bo'. sitt, man. lös: 26,950 m. sth: 200 km/h. P: (4x265=1060) kW
Tåg i Bergslagen
X54B: 2'Bo'. sitt, man. lös: 26,950 m. sth: 200 km/h. P: (2x265=530) kW

SJ
X40: Bo'2'. sitt, man. lös: 27,55 m. sth: 200 km/h. P: (2x400=800) kW
SJ
X40: 2'Bo'. sitt. lös: 26,4 m. sth: 200 km/h. P: (2x400=800) kW
SJ
X40: 2'Bo'. sitt, man. lös: 27,55 m. sth: 200 km/h. P: (2x400=800) kW

Storstockholms lokaltrafik
X60: Bo'Bo'Bo'Bo'2'Bo'Bo'. sitt. lös: 107,100 m. sth: 160 km/h. P: (12x250=3000) kW

Skånetrafiken Östgötatrafiken
X61: Bo'Bo'2'Bo'Bo'. sitt. lös: 74,300 m. sth: 160 km/h. P: (8x250=2000) kW

Storstockholms lokaltrafik
X1B+A: 2'2'+Bo'Bo'. sitt. lös: 2x24,775 m. sth: 120 km/h. P: (4x280=1120) kW

Storstockholms lokaltrafik Storstockholms lokaltrafik
X10B+A: 2'2'+Bo'Bo'. sitt. lös: 2x24,934 m. sth: 140 km/h. P: (4x320=1280) kW

Skånetrafiken Göteborgsregionens lokaltrafik Västtrafik Västtrafik
X11B+A: 2'2'+Bo'Bo'. sitt. lös: 2x24,934 m. sth: 140 km/h. P: (4x320=1280) kW

SJ Västtrafik Upptåget/Tågkompaniet
X12B+A: 2'2'+Bo'Bo'. 1/2 kl sitt. lös: 2x24,934 m. sth: 160 km/h. P: (4x320=1280) kW

SJ Göteborgsregionens lokaltrafik Vättertåg Östgötatrafiken Östgötatrafiken Västtrafik
X14B+A: 2'2'+Bo'Bo'. 2 kl sitt. lös: 2x24,934 m. sth: 160 km/h. P: (4x320=1280) kW

Särskilda förortståg förekommer i Stockholmsområdet. UBxp-UBp-X10p är fordon med 891 mm spårvidd.

Storstockholms lokaltrafik
C11: sitt, man. lös: 17,510 m. sth: 70 km/h
Storstockholms lokaltrafik
C10: Bo'Bo'. sitt, man. lös: 17,510 m. sth: 70 km/h. P: (4x110=440) kW

Storstockholms lokaltrafik
UBxp: sitt, man. lös: 19,900 m. sth: 80 km/h
Storstockholms lokaltrafik
UBp: sitt. lös: 19,900 m. sth: 80 km/h
Storstockholms lokaltrafik
X10p: Bo'Bo'. sitt, man. lös: 19,900 m. sth: 80 km/h. P: (4x100=400) kW


De moderna dieseldrivna persontrafikfordonen i Sverige är av utländskt ursprung. Motorvagnarna Y1/YF1 har byggts av Fiat, och Y2-tåget kommer från danska ABB. Y31 tillverkas i Tyskland av Bombardier.

Banverket SJ Jönköpings länstrafik Kinnekulletåget Värmlandstrafik Östgötatrafiken Tåg i Bergslagen Inlandsbanan
Y1: (1A)'(A1)'. sitt. löb: 24,4 m. sth: 130 km/h. P1: (2x160=320) kW. P2: (2x210=420) kW. P3: (2x265=530) kW

Kustpilen Östgötatrafiken
Y2: (1A)'+(A1)'+(1A)'+(A1)'. 1/2 kl sitt. löb: 58,800 m. sth: 180 km/h. P1: (4x294=1170) kW. P2: (4x310=1240) kW

Jönköpings länstrafik Östgötatrafiken Kinnekulletåget Värmlandstrafik Tåg i Bergslagen
Y31: B'2'B. sitt. l: 38,400 m. sth: 140 km/h. P: (2x480=960) kW

Jönköpings länstrafik
Y32: B'2'2'B. sitt. l: 54,740 m. sth: 140 km/h. P: (2x480=960) kW


Norska fordon

NSB
BF14. 2 kl sitt, gods, hiss, tkp, serv. löb: 25,3 m. sth: 160 km/h

NSB
ABS70. 1/2 kl sitt, kontor, hiss, serv, tkp, man. löb: 26,950 m. sth: 160 km/h
NSB
B70. 2 kl sitt. löb: 26,400 m. sth: 160 km/h
NSB
BFM70: Bo'Bo'. 2 kl sitt, gods, serv, man. löb: 25,050 m. sth: 160 km/h. P: (4x430=1720) kW

NSB
BM92: 2'Bo'. sitt, man. l: 24,7 m. sth: 140 km/h. P: (2x357=714) kW
NSB
BFS92. sitt, gods, man. l: 24,7 m. sth: 140 km/h
NSB
BS92. sitt, man. l: 24,7 m. sth: 140 km/h


BM71: Bo'2'. sitt, man. l: 27,900 m. sth: 210 km/h. P: (2x441=882) kW

BMU71: 2'Bo'. sitt. l: 26,320 m. sth: 210 km/h. P: (2x441=882) kW

BFM71: 2'Bo'. sitt, man. l: 27,900 m. sth: 210 km/h. P: (2x441=882) kW

NSB NSB
BM73: Bo'2'. sitt, man. l: 27,900 m. sth: 210 km/h. P: (2x441=882) kW
NSB NSB
BFR73. sitt, serv. l: 26,320 m. sth: 210 km/h
NSB NSB
BMU73: 2'Bo'. sitt, familj. l: 26,320 m. sth: 210 km/h. P: (2x441=882) kW
NSB NSB
BFM73: 2'Bo'. sitt, man. l: 27,900 m. sth: 210 km/h. P: (2x441=882) kW

NSB
BM73b: Bo'2'. sitt, man. l: 27,900 m. sth: 210 km/h. P: (2x441=882) kW
NSB
B73b. sitt. l: 26,320 m. sth: 210 km/h
NSB
BMU73b: 2'Bo'. sitt. l: 26,320 m. sth: 210 km/h. P: (2x441=882) kW
NSB
BFM73b: 2'Bo'. sitt, man. l: 27,900 m. sth: 210 km/h. P: (2x441=882) kW

Danska fordon

DSB
EA: Bo'Bo'. löb: 19,380 m. sth: 175 km/h. P: (4x1000=4000) kW

DSB
Bn. 2 kl sitt. löb: 24,500 m. sth: 160 km/h

DSB
ET: Bo'Bo'. sitt, man. l: 26,3 m. sth: 180 km/h. P: (4x265=1060) kW
DSB
FT: 2'2'. sitt, tkp. l: 26,3 m. sth: 180 km/h
DSB
ET: Bo'Bo'. sitt, man. l: 26,3 m. sth: 180 km/h. P: (4x265=1060) kW

DSB
MFA-FF-MFB: (1A)'+(A1)'+(1A)'+(A1)'. 1/2 kl sitt. löb: 58,800 m. sth: 180 km/h. P: (4x294=1170) kW


1 ) Diehl, Ulf. Svenska lok och motorvagnar 1994. - ISBN 91-85098-76-0. - S. 5

Tack till:

Ole Petter Ingebrigtsen för grå färgsättning för BM70 och BM92 och röd färgsättning för BM73

Du har nått sidans slut. English Hierarki Hemsida Meny Upp