Spårplaner

Senaste ändring 2024-03-08 av Krister Johannesson. English Hierarki Hemsida Hemsida/Järnvägar Ner

Här finns stora rangeringsmöjligheter på ett litet utrymme.
Förslag till rullande materiel (Märklin): kylvagn 4415, ölvagn 4419, ölvagn 4421, ölvagn 4439, täckt godsvagn 4410, kylvagn 4414, öppen godsvagn 4424, godsvagn med stolpar 4459, tippvagn 4413, öppen godsvagn 4602, biltransportvagn 4612, biltransportvagn 4613, tankvagn 4440, godsvagn med skjutbart tak 46191, tankvagn 4442, dieselhydrauliskt rangerlok 3464 (blått), TEE/IC-restaurangvagn 4087, TEE/IC-kupévagn 4089, snälltågslok 3053
Yta: 177 cm * 87 cm


Spårplanen till höger visar en punkt till punkt-bana med gods- och persontrafik.
Förslag till rullande materiel (Märklin): kylvagn 4415, ölvagn 4421, täckt godsvagn 4410, kylvagn 4414, öppen godsvagn 4424, godsvagn med stolpar 4459, tippvagn 4413, öppen godsvagn 4602, biltransportvagn 4612, biltransportvagn 4613, godsvagn med skjutbart tak 46191, tankvagn 4442, dieselhydrauliskt rangerlok 3664 (rött), personvagn 4317, personvagn 4318, personvagn med resgodsavdelning 4319, ellok 3034, rälsbuss 3016, öppen godsvagn 4471, kranvagn 4671
Yta: 356 cm * 231 cm


Det här är ännu en punkt till punkt-bana med gods- och persontrafik som är tänkt att betjäna ett jordbrukssamhälle med viss industri i efterkrigstidens Tyskland.
Förslag till rullande materiel (Märklin): tågbetjäningsvagn 4889, täckt godsvagn 4700, öppen godsvagn 4602, tankvagn 4872, tankvagn 4642, tankvagn 4651, självtömmande vagn 4624, självtömmande vagn med takluckor 4626, öppen godsvagn 4474, tvådelad timmervagn 4665, djuplastningsvagn 4618, kupévagn 4200, kupévagn 4201, kupévagn 4202, kupévagn 4203, dieselhydrauliskt lok 3664 (rött), tanklok 30321, tanklok 3096, tanklok 3309
Yta: 284 cm * 231 cm


Det här är en punkt till punkt-bana med gods- och persontrafik med viss museikaraktär.
Yta: 242 cm * 357 cm
Tema: mindre säckstation med godstrafik samt persontrafik med museikaraktär.
Yta: 221 cm * 226 cm


Tema: mindre säckstation med godstrafik samt persontrafik med museikaraktär.
Yta: 223 cm * 110 cm


Tema: mindre säckstation med godstrafik samt persontrafik med museikaraktär.
Yta: 227 cm * 110 cm

Nedan en kompaktare version som även visar hur cirkeln och vändslingan samtidigt kan rymma längre tåg.
Yta: 180 cm * 110 cmNedan en version med oval.
Yta: 227 cm * 110 cm

Banan avbildar en mindre tysk säckstation med lokal gods- och persontrafik. Den kan byggas ut till en genomgångsstation. Vändslingan kan läggas dold i tunnel.
Yta: 227 cm * 134 cm


TGOJ är förebild här. Gods- och persontåg trafikerar en enkelspårig sträcka.
Yta: 365 cm * 231 cm


Tema: station med gods- och museitrafik vid en dubbelspårig huvudlinje.
Yta: 374 cm * 224 cm


Tema: station med gods- och museitrafik vid en dubbelspårig huvudlinje.
Yta: 262 cm * 218 cm.


Tema: station med gods- och museitrafik vid en dubbelspårig huvudlinje.
Yta: 222 cm * 188 cm.


Tema: station med gods- och museitrafik vid en dubbelspårig huvudlinje.
Yta: 375 cm * 215 cm


Tema: station med gods- och museitrafik vid en dubbelspårig huvudlinje.
Yta: 360 cm * 180 cm


Tema: station med gods- och museitrafik vid en dubbelspårig huvudlinje.
Yta: 360 cm * 180 cm


Denna anläggning har stationer på två plan. Vändslingan är dold under den större/övre stationen.
Yta: 226 cm * 195 cm


Denna anläggning trafikeras av ett TEE-tåg, ett lokalgodståg och ett museitåg. Förebilden är 1970-tal hos DB. Trafikidén går ut på att TEE-tåget ska störas så lite som möjligt när godsvagnar flyttas mellan de sex last-/rangerspåren. Godsvagnarnas destinationer avgörs med tärningskast och markeras på en legoplatta. Museitåget disponerar utrymmet vid tider när godståget inte kör, det vill säga när växling äger rum på spåret som leder till kranen. Anläggningens enda personstation (vid den nedre/vänstra vändslingans raksträcka) är museitågets anhalt. De museala vagnarna ställs upp på spåret vid lokstallet. Klicka på spårplanen för att se fotografier från anläggningen!
Yta: 222 cm * 222 cm


Denna anläggning består av en station med bibana, till höger i bild. Den trafikeras av ett TEE-tåg, ett fjärrgodståg, ett lokalgodståg och ett museitåg.
Yta: 236 cm * 275,5 cmSamtliga spårplaner föreställer Märklin M-anläggningar. Spårplanerna med enkla linjer som representerar spår är gjorda med hjälp av det i Frankrike utvecklade programmet Railways. Spårplanerna med konturer som representerar spår är gjorda med SCARM (Simple Computer Aided Railway Modeller).

https://krijoh.artech.se/railplan.html English Hierarki Hemsida Hemsida/Järnvägar Upp