Möten

Mötesplanering i SARK 2013


Styrelsemötesdagarna är preliminära och kan justeras. Kvartalsmötesdagarna är enl. ny praxis (4:e tisdagen i kvartalets sista månad, med undantag för december som läggs i anslutning till lucia) Tid & plats: Klubbstugan kl. 19.00 Någon kallelse skickas ej ut till dessa möten ! Skulle mötesdag ändras meddelas detta per post.
Mötesdagarna är flyttade, du hittar dessa i menyn längst upp på sidan under
Infornation - Möten