Radiosamband

Vi tar inga sambandsuppdrag för tillfället!

Klubben beslutade under ett improviserat möte Tisdagen den 29/4-2014 att vi inte skall åta
oss några större sambandsuppdrag, utan kraftsamla på att få igång rekrytering och utbildning
av nya sändaramatörer. 

Detta kommer i en förlängning att leda till att vi kan återuppta vår service gentemot våra
uppdragsgivare på sambandssidan, men för tillfället har vi inte de  personella resurser som
krävs för att göra ett bra jobb.

Alla ev. förfrågningar ang. sambandsservice ställes med fördel till någon av medlemmarna
i styrelsen, alternativt Jan-Erik, SM6YRO