Svenska signaler

Senaste ändring 1997-11-09 av Krister Johannesson. English Hierarki Hemsida Hemsida/Järnvägar Ner

Försignaler har blinkande sken medan huvudsignaler har fast sken.
Vänta kör Vänta kör 40 Vänta stopp
Kör Kör 40 Stopp

Kombinerade för- och huvudsignaler finns på linje när avståndet är mindre än 3000 meter mellan signalerna.
Kör vänta kör Kör vänta stopp Kör 40 Stopp
Kör vänta kör Kör vänta kör 40 Kör vänta stopp Kör 40 Kör 40 avkortad tågväg Stopp

Exempel 1. Ritningen föreställer en enkelspårig sträcka med mötesstation som tåg i det återgivna ögonblicket närmar sig från båda hållen men ännu inte kommit fram till. Pilarna anger körriktning och röd linje symboliserar tågvägarna. Signalerna på en enkelspårig sträcka är normalt placerade till vänster om spåret. På ritningen är sålunda de övre signalerna utom den vänstra av de båda röda vid mötesstationen synliga för tåg som kommer från vänster medan de nedre signalerna utom den högra av de båda röda vid mötesstationen är synliga för tåg som kommer från höger. På dubbelspåriga sträckor och mötesspår är de signaler som gäller tåg i högertrafik placerade till höger om spåret. På ritningen syns alltså de båda röda skenen till vänster på stationen från tåg som kommer från höger, medan de båda röda skenen till höger syns från tåg som kommer från vänster.
Exempel 2. Ritningen föreställer en dubbelspårig sträcka där för- och huvudsignaler byggts ihop. Pilarna anger körriktning och röd linje symboliserar den genomgående tågvägen. Signalerna till vänster i signalgrupperna är synliga för tåg som kommer från vänster på ritningen medan signalerna till höger i signalgrupperna är synliga för tåg som kommer från höger på ritningen.
Tack till:

Per Forsström
Micha Persson
Daniel Wallèn
Thord Wedlund

Sidan har besökts minst gånger. English Hierarki Hemsida Hemsida/Järnvägar Upp