Riksmedlingsverkets banavdelning

Senaste ändring 1998-05-26 av Krister Johannesson. Hierarki Hemsida/Välkommen... Hemsida/Diverse... Ner

Den här sidan är ägnad åt att presentera visioner för framtida järnvägstrafik.


Samtliga nya persontrafikenheter/personvagnar (utom ändvagnarna) har i varje ände manöverplats av flexlinertyp med genomgångsmöjlighet. Alla boggier är "mjuka" och har drivning. Vagnskorgarna kan luta. Långtgående standardisering i tillverkning och underhåll och flexibilitet i drift bör kunna uppnås genom denna fordonsgeneration.

2 kl sittvagn, eventuellt med hybriddrift
(el/diesel), för läns-, IR- och IC-trafik
Servering/bio alt
servering/konf
Expressgods Post

1 och 2 kl (mellan-)enhet med servering och
resgodsavdelning för (IC-) och IR-trafik
Sovvagnsenhet

2 kl ändvagn för
IC- och nattåg
1 kl ändvagn med res-/expressgodsutrymme
för IC- och nattåg
Lokaltågsenhet

IC

Natt

Läns- och IR-enheter i samtrafik alt förlängt IR-tåg

Lokaltåg

Containerenhet med hybriddrift Linjelok för tunga och
snabba godståg
Hybridlok för linje- och
rangeringsuppgifter

Godsenhet Containerenhet

Godståg för omlopp med ringa behov av rundgång och rangering alt containerenhet i samtrafik med mer
konventionellt godståg

Linjelok med konventionellt godståg

Linjelok med (kvarvarande) konventionella personvagnar


RMV rekommenderar följande banor som stomme i ett framtida järnvägsnät (en standard med sth 200-250 km/h och stax 25-30 t bör hållas genomgående på dessa linjer):

Västkustbanan/Norra länken Malmö-Helsingborg-Göteborg-Oslo
Götalandsbanan Göteborg-Jönköping(-Gripenberg)
Europabanan Helsingborg-Jönköping-Gripenberg
Östra stambanan/Nyköpingsbanan Gripenberg-Åby-Järna-Stockholm
Mälarbanan/Nordvästra stambanan och deras förlängning till Oslo med ny förbindelse Örebro-Karlskoga
Ostkustbanan Stockholm-Sundsvall
Botniabanan Sundsvall-Umeå

Särskilt viktiga sträckor är liksom i dag också Malmö-Gripenberg (Södra stambanan/Östra stambanan), Göteborg-Järna (Västra stambanan), Mjölby-Hallsberg-Örebro-Krylbo, Svealandsbanan, Norra stambanan, Bräcke-Trondheim, Stambanan genom övre Norrland och Malmbanan.


Sidan har besökts minst gånger. Hierarki Hemsida/Välkommen... Hemsida/Diverse... Upp