Riksmedlingsverket

Senaste ändring 2009-02-26 av Krister Johannesson. Hierarki Hemsida/Välkommen... Hemsida/Diverse... Ner

Den här sidan är ägnad åt att belysa och diskutera språkligheter och om möjligt öka medvetenheten hos så många som möjligt om vad som är värt att bevara, bör undvikas, kan utvecklas, rationaliseras, revideras och introduceras i språket. Rekommendationerna är så långt det är möjligt ordnade efter minskande vikt.


Undvik isärskrivning av sammansatta ord utan bindestreck. Isärskrivning av sammansatta ord ökar risken för tvetydigheter och missförstånd.
Exempel 1. Dåligt: Rök fritt! Detta är bokstavligen en uppmaning till alla som vill röka att göra detta. Bra: Rökfritt! Det fina är inte bara omtanken om hälsa och miljö, utan också att det är klarare än i det första fallet att rökning inte är tillåten.
Exempel 2. Dåligt: Vi träffade en sjuk sköterska på avdelningen. Tar man detta besked bokstavligt får man utgå ifrån att sköterskan var sjuk. Är man medveten om att omotiverade isärskrivningar förekommer i stor omfattning blir man genast tveksam, och kan på sin höjd efter en sannolikhetsberäkning sluta sig till att det är en någorlunda frisk sjuksöterska och inte en sjuk /sjuk/sköterska som avses. Bra: Vi träffade en sjuksköterska på avdelningen. alternativt (så länge omotiverade isärskrivningar fortfarande förekommer, annars kan sjuk avlägsnas från sjuksköterska för att undvika upprepning) Vi träffade en sjuk sjuksköterska på avdelningen. om betydelsen är den första enligt ovan.
Fler exempel finns hos skrivihop.nu.

Bevara skillnaden mellan "de" och "dem" eller använd "dom".

Undvik sammanblandning av mellan ... och respektive från ... till.
Exempel. Dåligt: mellan 19.00 till 23.00 Bra: mellan 19.00 och 23.00; från 19.00 till 23.00

Bevara ett konsekvent bruk av obestämda och bestämda respektive singular- och pluralformerna av ord som slutar på -um såsom akvarium, centrum och museum. Det gynnar knappast förståelsen att svänga sig med fler former än vad som behövs.
Exempel. Dåligt: ett center, centrumet, flera center; museumet, flera museum; akvariumet, flera akvarium Bra: ett centrum, centrat, flera centra; ett museum, museet, flera museer; ett akvarium, akvariet, flera akvarier

Bevara skillnaden mellan stora och små bokstäver. Stora bokstäver är utmärkta för att markera namn. De minskar också behovet av punkter när förkortningar ska skrivas ut. Dessutom är sökmöjligheterna i databaser större om skillnad mellan stora och små bokstäver registreras.
Exempel. Dåligt: I SVERIGE TILLVERKAS VOLVO OCH SAAB. Den som är obekant med latin och svenska förkortningar får svårt att avgöra om både Volvo och SAAB är förkortningar eller om bara det ena namnet eller inget av namnen är en förkortning, och kan därmed få mer besvär med att ta reda på deras betydelser. Bra: I Sverige tillverkas Volvo och SAAB. Här skiljer sig SAAB genom att det skrivs med stora bokstäver, och man kan då dra slutsatsen att namnet är en förkortning och att de fyra bokstäverna tillsammans inte är någonting annat än begynnelsebokstäver. Sverige skrivs med stor bokstav vilket antyder att ordet i första hand är en benämning för i det här fallet ett visst område. Det behöver därför inte ha någon allmän betydelse men historieforskning kan ge ledtrådar till ordets ursprung.

Bevara bruket att skriva isär förkortade fraser. Isärskrivningen minskar risken för missförstånd, då det blir mer tydligt att det är fråga om en förkortning.
Exempel. Dåligt: tex Bra: t ex Dåligt: osv Bra: o s v

Undvik ordet boklåda i betydelsen bokhandel (jämför Buchladen i tyskan!). Ordet boklåda bör rimligtvis kunna beteckna en låda med böcker utan att för vissa svälla ut till en hel affärslokal. Undvik även andra "felaktiga" översättningar när bättre svenska ord och fraser går att bilda.

Revidera bruket av stora bokstäver i namn. Låt oss skriva månadernas och veckodagarnas namn med stora bokstäver! Juli och augusti är ju egentligen Julius' och Augustus' månader, och onsdag är Odens dag, så vi bör, om vi inte tycker att genitivform ska medföra liten begynnelsebokstav överlag för namn, skriva Juli, Augusti och Onsdag istället.

Introducera verbformer av adjektiv och adverb så långt som det minskar teckenbehov och underlättar uttal utan att minska uttrycksmöjligheterna.
Exempel. Bra: bekvämisera Lika bra men längre: göra det bekvämt för sig
Anmärkning: Det senare exemplet ger i och för sig möjligheten att uttrycka för vem man bekvämiserar, så Riksmedlingsverket vill inte hävda att den ena formen kan ersätta den andra.

Sidan har besökts minst gånger. Hierarki Hemsida/Välkommen... Hemsida/Diverse... Upp