Curriculum vitae för Krister Johannesson

Elektronisk post: krijoh@artech.se. Hemsida: https://krijoh.artech.se/


Utbildning

Tingsholmsgymnasiet
(Ulricehamn)
3-årig naturvetenskaplig linjeHT 1986-VT 1989
Uppsala universitetKulturvetarlinjen: baskurs 20 p (30 hp) VT 1990
Historia: A-kurs 20 p (30 hp)HT 1991
Arkeologi: AB-kurs 40 p (60 hp)VT 1992-HT 1992
Arkeologi: CD-kurs 13 p (19,5 hp)VT 1993
Bibliotekshögskolan (Borås)Grundutbildning 40 p (60 hp) HT 1993-VT 1994
Informationsteknologi och bibliotek 3 p (4,5 hp)HT 1993
Magisterutbildning 10 p (15 hp)HT 1994
Magisteruppsats 20 p (30 hp)HT 1994-VT 1995
Bok- och bibliotekshistoria 5 p (7,5 hp)VT 1995
Elektroniska medier 5 p (7,5 hp)VT 1995
Informationssökning via Internet 5 p (7,5 hp)VT 1997
Pedagogik för bibliotekarier 10 p (15 hp)VT 2000-HT 2000
Kvalitativ forskning 10 p (15 hp) (forskarutb)VT 2002-HT 2002
Teoriutveckling 10 p (15 hp) (forskarutb)HT 2002-VT 2003
Att skriva avhandling 5 p (7,5 hp) (forskarutb)VT 2003-HT 2003
Tillämpad vetenskapsteori 5 p (7,5 hp) (forskarutb)VT 2004
Biblioteks- och informationsvetenskaplig forskning 10 p (15 hp) (forskarutb)VT 2005
Vetenskap, profession, praktik 5 p (7,5 hp) (forskarutb)HT 2005
Högskolan i BoråsForskning som design - design som forskning 5 p (7,5 hp) (forskarutb)HT 2004
Göteborgs universitetSurveyundersökningar och statistik 5 p (7,5 hp) (forskarutb)VT 2006
Göteborgs universitetOnline learning communities 5 p (7,5 hp) (forskarutb)HT 2006
Bibliotekshögskolan (Borås) / Göteborgs universitetDoktorsavhandling 100 p (150 hp) (forskarutb)VT 2002-HT 2009


Förvärvsarbete

PS distributions-AB UlricehamnTidningsbudSommaren 1988
Posten UlricehamnBrevbärarvikarie Sommar/jul 1989-1991
LantbrevbärarvikarieSommaren 1994
Tingsholmsgymnasiet (Ulricehamn)Lärarvikarie (svenska m m)Hösten 1989
Museet för nordiska fornsaker (Uppsala)MuseivaktSommaren 1992
Centrum för biblioteks- och
informationsvetenskap (Göteborg)
ProjektassistentVåren/sommaren 1995
Torsbergsskolan (Bollnäs) Bibliotekarie (vikarie)Hösten 1995
Linnéuniversitetet (Växjö) Gästlektor (biblioteks- och informationsvetenskap)2010-våren 2011
Skaraborgs vårdhögskola/Hälsohögskolan Väst, Skövde; Högskolan i Skövde Bibliotekarie1996-01-02 -


Övriga verksamheter och utbildningar

A1 (Linköping)Militär grundutbildning till riktare1990-08-06 - 1991-05-31
Arkeologiska föreningen Fjölnir
(Uppsala)
KassörVerksamhetsåret 1993
Ulricehamns civilförsvarsförening Utbildning till hemskyddsombudHösten 1993
Kurs i första hjälpenVåren 1994
Skövde filmstudio Styrelsesuppleant; styrelsemedlem2004-


Publikationer

Johannesson, Krister, Vägen till biblioteket : sökvägar och besöksändamål hos facklitteraturanvändare vid Ulricehamns stadsbibliotek. - Borås : Publiceringsföreningen Valfrid, 1996. - (Småtryck från Valfrid ; 10)
Magisteruppsats (1. utg. 1995). Sammanfattning och fulltext: http://bada.hb.se/handle/2320/10676

Johannesson, Krister & Pilerot, Ola, Högskolelärares uppfattning av informationskunnighet : en fenomenografisk studie // Svensk biblioteksforskning. - (2000): nr 3-4, s. 21-47

Johannesson, Krister, Biblioteksarkitektur idag - en komplex historia // Tidskrift för dokumentation. - Vol. 59(2004): nr 4, s. 121-132

Johannesson, Krister, I samma båt eller sida vid sida? : en diskursanalys av högskolebibliotek i dagspressen // Svensk biblioteksforskning. - Vol. 15(2005): nr 1, s. 59-86

Johannesson, Krister, I främsta rummet : planerandet av ett högskolebiblioteket med studenters arbete i fokus. - Borås : Institutionen Biblioteks- och informationsvetenskap/Bibliotekshögskolan, Högskolan i Borås och Göteborgs universitet, 2009. - (Skrifter från Valfrid ; 40)
Doktorsavhandling. Abstract och fulltext:
http://hdl.handle.net/2320/1821

Johannesson, Krister & Hansson, Joacim, Akademiska bibliotekariers förhållningssätt till forskares publiceringsstrategier - med särskilt avseende på frågan om open access // Viden i spil : forskningsbibliotekers funktioner i forandring / Helene Høyrup, Hans Jørn Nielsen og Birger Hjørland (red.). - 1. udg. - Frederiksberg : Samfundslitteratur, 2012. - (Medier, kommunikation, journalistik ; 6). - S. 280-302

Hansson, Joacim & Johannesson, Krister, Librarians' views of academic library support for scholarly publishing : an every-day perspective // Journal of academic librarianship. - Vol. 39(2013): no. 3, s. 232-240
doi:
10.1016/j.acalib.2013.02.002


Handledaruppdrag

Ljunggren, Karin & Westergren, Tommy, Bakom fasaden: Haninge kulturhus - en organisationsteoretisk studie med fokus på den fysiska strukturen. - Borås : Högsk., 2006. - (Magisteruppsats i biblioteks- och informationsvetenskap vid Bibliotekshögskolan/Biblioteks- och informationsvetenskap ; 2006:22)
Sammanfattning och fulltext:
http://hdl.handle.net/2320/1439

Carserud, Tora & Lundberg, Maria, Nytt eller gammalt? - En studie av stadsbiblioteken i Hässleholm och Kristianstad. - Borås : Högsk., 2007. - (Magisteruppsats i biblioteks- och informationsvetenskap vid Bibliotekshögskolan/Biblioteks- och informationsvetenskap ; 2007:80)
Sammanfattning och fulltext:
http://hdl.handle.net/2320/2347

Jensen, Malene & Törnqvist-Andersson, Caroline, "Statistiskt sett har ju NE också fel": en kvalitativ studie rörande gymnasiebibliotekariers uppfattningar och undervisning kring Wikipedia. - Växjö : Linnéuniv., 2010
Kandidatuppsats. Sammanfattning och fulltext: http://lnu.diva-portal.org/smash/record.jsf?pid=diva2:324678

Andersson, Frida & Buczek, Anna, Det bärbara biblioteket: En kvalitativ studie i hur man inom folkbibliotek resonerar kring läsplattan. - Växjö : Linnéuniv., 2010
Kandidatuppsats. Sammanfattning och fulltext: http://lnu.diva-portal.org/smash/record.jsf?pid=diva2:359068