Museala och äldre fordon

Senaste ändring 2001-10-02 av Krister Johannesson. English Hierarki Hemsida Meny Ner

Axelföljd anges enligt det europeiska standardsystemet där fasta axlar i ramverket betecknas med siffror för löpaxlar och med bokstäver för drivaxlar. Löpaxlar och boggieaxlar betecknas med '.
Exempel: 1'C1' innebär ett lok med tre kopplade axlar i ramverket samt två löpaxlar. Bo'Bo' anger ett lok med två boggier med vardera två individuellt drivna axlar.
(1)

Förkortningar: bio=biografsalong; gods=godsavdelning; hiss=hiss för rullstolar och barnvagnar; kl=klass; konf=konferensavdelning; ligg=liggplatser; löb=längd över buffertar; lös=längd över stötplan; man=manöverhytt; P=effekt; rest=restaurant; serv=serveringsavdelning; sitt=sittplatser; sov=sovplatser; sth=största tillåtna hastighet; tfn=telefon; tkp=tjänstekupé; tvätt=tvättrumB: 2'C-4. löb: 19,490 m. sth: 90 km/h


E: D-3. löb: 16,65 m. sth: 65 km/h


E2: 1'D-3. löb: 17,650 m. sth: 70 km/h


E10: 2'D-3. löb: 18,09 m. sth: 70 km/h


J: 1'D2'. löb: 11,90 m. sth: 75 km/h


S1: 1'D2'. löb: 14 m. sth: 80 km/h

Tågkompaniet har Da-lok som tidigare användes av Statens järnvägar.

Tågkompaniet
Da: 1'C1'. löb: 13,000 m. sth: 100 km/h. P: (2x920=1840) kW


Du/Du2: 1'C1'. löb: 13,000 m. sth: 100 km/h. P: (2x920=1840) kW


F: 1'Do1'. löb: 15,230 m. sth: 100/135 km/h. P: (4x645=2580) kW

TGOJ TGOJ
Hg: Bo'Bo'. löb: 12,500 m. sth: 80 km/h. P: (4x325=1300) kW

TGOJ
Ma: Co'Co'. löb: 16,800 m. sth: 105 km/h. P: (6x660=3960) kW

TGOJ TGOJ
Bt: Bo'Bo'. löb: 14,900 m. sth: 105 km/h. P: (4x660=2640) kW


Ra: Bo'Bo'. löb: 15,100 m. sth: 150 km/h. P: (4x660=2640) kW


Rb3: Bo'Bo'. löb: 15,470 m. sth: 120 km/h. P: (4x825=3300) kW

Tågkompaniet Tågkompaniet
Rc2: Bo'Bo'. löb: 15,520 m. sth: 135 km/h. P: (4x900=3600) kW


Rc3: Bo'Bo'. löb: 15,520 m. sth: 160 km/h. P: (4x900=3600) kW


Rc5: Bo'Bo'. löb: 15,520 m. sth: 135 km/h. P: (4x900=3600) kW

Sydvästen Tågkompaniet Tågkompaniet
Rc6: Bo'Bo'. löb: 15,520 m. sth: 160 km/h. P: (4x900=3600) kW


Rc7: Bo'Bo'. löb: 15,520 m. sth: 180 km/h. P: (4x900=3600) kW

TGOJ Tågkompaniet Tågkompaniet Tågkompaniet Tågkompaniet
El.16: Bo'Bo'. löb: 15,520 m. sth: 140 km/h. P: (4x1110=4440) kW


T41: (A1A)'(A1A)'. löb: 15,400 m. sth: 100 km/h. P: 1x1065 kW


T43: Bo'Bo'. löb: 14,240 m. sth: 100 km/h. P: 1x1065 kW


T45: Bo'Bo'. löb: 14,950 m. sth: 100 km/h. P: 1x1470 kW

Woxna express
Z67: B. löb: 9,100 m. sth: 60 km/h. P: 1x270 kW


30-talsvagnar


AB4. 1/2 kl sitt
löb: 23,5 m. sth: 130 km/h


AB6. 1/2 kl sitt
löb: 23,5 m. sth: 130 km/h


AB10. 1/2 kl sitt
löb: 23,5 m. sth: 130 km/h


B8. 2 kl sitt
löb: 23,5 m. sth: 130 km/h


B9. 2 kl sitt
löb: 23,5 m. sth: 130 km/h


B13S. serv, 2 kl. sitt. löb: 23,5 m. sth: 130 km/h


F7. gods. löb: 15,500 m. sth: 130 km/h

TGOJ TGOJ
FV1. gods, tkp. löb: 14,500 m. sth: 100 km/h


RB3. serv, 2 kl. sitt. löb: 23,5 m. sth: 130 km/h


RB6. serv, 2 kl. sitt. löb: 23,5 m. sth: 130 km/h

40-talsvagnar

Inlandsbanan
A5. 1 kl sitt. löb: 23,5 m. sth: 130/100 km/h

TGOJ
AB7. 1/2 kl sitt. löb: 23,5 m. sth: 130 km/h

Inlandsbanan Inlandsbanan
B3. 2 kl sitt. löb: 23,5 m. sth: 130 km/h

Inlandsbanan
B3S. 2 kl sitt, serv. löb: 23,5 m. sth: 130/100 km/h


B6. 2 kl sitt. löb: 21,9 m. sth: 100 km/h

TGOJ
B8F. 2 kl sitt. löb: 23,5 m. sth: 130 km/h

TGOJ
B15. 2 kl sitt. löb: 23,5 m. sth: 130 km/h


B15B. 2 kl sitt. löb: 23,5 m. sth: 130 km/h


BC1. ligg. löb: 23,5 m. sth: 130 km/h

Tågkompaniet
BC2. ligg. löb: 23,5 m. sth: 130/160 km/h

Inlandsbanan Inlandsbanan
BC3. ligg. löb: 23,5 m. sth: 130 km/h


BF2. 2 kl sitt, gods, tkp. löb: 23,5 m. sth: 130 km/h


DF21. post. löb: 23,5 m. sth: 130 km/h


F4C. gods, tkp. löb: 23,5 m. sth: 130 km/h


F4K. gods, tkp. löb: 23,5 m. sth: 130 km/h


F52. gods. löb: 23,5 m. sth: 160 km/h


RB2. serv, 2 kl. sitt. löb: 23,5 m. sth: 130 km/h


RB4. serv, 2 kl sitt. löb: 23,5 m. sth: 130/160 km/h


S2. konf/serv. löb: 23,5 m. sth: 160 km/h


WL2. sov. löb: 23,5 m. sth: 130 km/h

50-talsvagnar

TGOJ TGOJ
A3. 1 kl sitt. löb: 24,1 m. sth: 130 km/h

TGOJ
AB3. 1/2 kl sitt. löb: 24,1 m. sth: 130 km/h

TGOJ
B1. 2 kl sitt. löb: 24,1 m. sth: 130 km/h

TGOJ TGOJ
B3. 2 kl sitt. löb: 24,1 m. sth: 130 km/h


BF1. 2 kl sitt,
gods, tkp. löb: 24,1 m. sth: 130 km/h


FV2. gods, tkp. löb: 14,1 m. sth: 100 km/h

Inlandsbanan
SV1. värme. löb: 14,1 m. sth: 100 km/h


WL3. sov. löb: 24,1 m. sth: 130 km/h

Inlandsbanan
WL3A. sov. löb: 24,1 m. sth: 100 km/h

NSB Tågkompaniet
WL5. sov. tvätt i kp/wc+dusch i kp. löb: 24,1 m. sth: 160 km/h


AB8K. 1/2 kl sitt. löb: 23,5 m. sth: 140 km/h

60-talsvagnar


A2. 1 kl sitt. löb: 24,1 m. sth: 130/160 km/h

Color train
A23. 1 kl sitt. löb: 24,1 m. sth: 160 km/h

Sydvästen Tågkompaniet
AB2/AB3. 1/2 kl. sitt. löb: 24,1 m. sth: 130/160 km/h

Sydvästen X-tåget Tågkompaniet
B1/B21. 2 kl. sitt. löb: 24,1 m. sth: 130/160 km/h

Sydvästen Tågkompaniet
B5. 2 kl sitt. löb: 24,1 m. sth: 130/160 km/h

Tågkompaniet
BS5. 2 kl sitt, ambul serv, tfn. löb: 24,1 m. sth: 160 km/h


DF28. post. löb: 24,1 m. sth: 130 km/h


F5. gods, tkp. löb: 16,0 m. sth: 130 km/h


R1. rest
löb: 24,1 m. sth: 130/160 km/h

Sydvästen Tågkompaniet
R2. rest. löb: 24,1 m. sth: 130/160 km/h

Svenska Orientexpressen Svenska Orientexpressen
R12. rest. löb: 24,1 m. sth: 160 km/h


RB1. serv, 2 kl. sitt. löb: 24,1 m. sth: 130 km/h

Tågkompaniet
S11. serv, bio. löb: 24,1 m. sth: 160 km/h

Color train
S23. serv. löb: 24,1 m. sth: 160 km/h

Tågkompaniet
WL1. sov. löb: 24,1 m. sth: 130/160 km/h

80-talsvagnar

Tågkompaniet
A7/A8. 1 kl sitt. löb: 26,4 m. sth: 130/160 km/h

Tågkompaniet
B2. 2 kl sitt. löb: 26,4 m. sth: 160 km/h

Tågkompaniet
B4/BF4. 2 kl sitt, gods, tfn, tkp. löb: 26,4 m. sth: 160 km/h


B7. 2 kl sitt. löb: 26,4 m. sth: 130/160 km/h

Tågkompaniet Connex
BC4. ligg. tvätt. löb: 26,4 m. sth: 160 km/h


R4. rest. löb: 26,4 m. sth: 160 km/h

Tågkompaniet
S12. serv, bio. löb: 26,4 m. sth: 160 km/h


UA7. 1 kl sitt, gods, man, tfn. löb: 26,4 m. sth: 160 km/h

Tågkompaniet Connex
WL4. sov. wc+dusch i kp. löb: 26,4 m. sth: 160 km/h

Tågkompaniet Connex
WL6. sov. dusch. löb: 26,4 m. sth: 160 km/h

Sydvästen
AB9. 1/2 kl sitt. löb: 26,4 m. sth: 160 km/h

Sydvästen Tågkompaniet
B9. 2 kl sitt. löb: 26,4 m. sth: 160 km/h

Sydvästen Tågkompaniet
BFS9. 2 kl sitt, serv, gods, hiss, tfn, tkp. löb: 26,4 m. sth: 160 km/h

Vagnar köpta utomlands

Tågkompaniet
AFS1. 1 kl sitt, serv, gods. löb: 26,400 m. sth: 160 km/h

Tågkompaniet
AFS2. 1 kl sitt, serv, gods. löb: 26,400 m. sth: 200 km/h


S2K. konf. löb: 26,400 m. sth: 160 km/h


S2K. rest. löb: 27,500 m. sth: 160 km/h

Tågkompaniet
A2. 1 kl sitt. löb: 23,5 m. sth: 130 km/h

Tågkompaniet Tågkompaniet
B3. 2 kl sitt. löb: 23,5 m. sth: 130 km/h

Svenska Orientexpressen
BS7. sitt, serv. löb: 23,5 m. sth: 160 km/h

Svenska Orientexpressen
R7. rest. löb: 23,5 m. sth: 160 km/

Tågkompaniet
WL33. sov. dusch. löb: 26,400 m. sth: 160 km/hX5A: 2'Bo'. 1 kl sitt, gods, tkp, man. löb: 24,250 m. sth: 125 km/h. P: (2x250=500) kW

X5M: 2 kl sitt. löb: 23,700 m. sth: 125 km/h

X5B: Bo'2'. 2 kl sitt, man. löb: 24,250 m. sth: 125 km/h. P: (2x250=500) kW


X7: 2'Bo'. 2 kl sitt, gods, man. löb: 22,650 m. sth: 90 km/h. P: (2x220=440) kW

UB7X: 2 kl sitt, man. löb: 23,330 m. sth: 90 km/h

Äldre motorvagnar används som tjänstefordon och för turisttrafik. UBYP och YP är fordon med 891 mm spårvidd.


UBYPsitt. lös: 16,600 m. sth: 85 km/h

YP: (1A)'(A1)'. sitt. lös: 16,600 m. sth: 85 km/h. P: 1x135 kW


UBF6Z/UBF7Z/UBF8Y: 2 kl sitt, gods. lös: 17,100 m. sth: 115 km/h

UFV: gods. lös: 9,000 m. sth: 90 km/h
Dal västra Värmlands järnväg Inlandsbanan
Y6/Y7/Y8: B'2'. 2 kl sitt. lös: 17,550 m. sth: 115 km/h. P: 1x145 kW

X16/X17: 2'Bo'. 2 kl sitt. lös: 17,55 m. sth: 110 km/h. P: 1x170 kW

TGOJ Västmanlands lokaltrafik
X20: (1A)'(A1)'. 2 kl sitt, man. lös: 16,570 m. sth: 105 km/h. P: 1x170 kW
TGOJ Västmanlands lokaltrafik
X20. 2 kl sitt, gods. lös: 16,200 m. sth: 105 km/h
TGOJ Västmanlands lokaltrafik
X20. 1 kl sitt. lös: 16,200 m. sth: 105 km/h
TGOJ Västmanlands lokaltrafik
X20: (1A)'(A1)'. 2 kl sitt, man. lös: 16,570 m. sth: 105 km/h. P: 1x170 kW

TGOJ TGOJ
X21B: 2'2'. 1/2 kl sitt, gods, man. lös: 16,570 m. sth: 105 km/h
TGOJ TGOJ
X21A: (1A)'(A1)'. 2 kl sitt, man. lös: 16,570 m. sth: 105 km/h. P: 1x170 kW
TGOJ
X22B: 2'2'. 1 kl sitt, gods, man. lös: 16,570 m. sth: 105 km/h
TGOJ
X22A: (1A)'(A1)'. 2 kl sitt, man. lös: 16,570 m. sth: 105 km/h. P: 1x170 kW

SJ
X21B/X22B: 2'2'. 2 kl sitt, gods, man. lös: 16,570 m. sth: 105 km/h
SJ
X21A/X22A: (1A)'(A1)'. 1/2 kl sitt, man. lös: 16,570 m. sth: 105 km/h. P: 1x170 kW

SJ
X23: (1A)'(A1)'. 1/2 kl sitt, man. lös: 16,570 m. sth: 105 km/h. P: 1x170 kW
SJ
X23. 2 kl sitt. lös: 16,200 m. sth: 105 km/h
SJ
X23: (1A)'(A1)'. 2 kl sitt, man. lös: 16,570 m. sth: 105 km/h. P: 1x170 kW

SJ Bohuståget Viskadalen
X9A: (1A)'(A1)'. 2 kl sitt, gods, man. lös: 17,5 m. sth: 115 km/h. P: 1x170 kW
SJ Bohuståget Viskadalen
UAB9. 1/2 kl sitt. lös: 17,5 m. sth: 115 km/h
SJ Bohuståget Viskadalen
UB9. 2 kl sitt. lös: 17,5 m. sth: 115 km/h
SJ Bohuståget Viskadalen
X9B: (1A)'(A1)'. 2 kl sitt, man. lös: 17,5 m. sth: 115 km/h. P: 1x170 kW

Västmanlands lokaltrafik Upptåget X-trafik
X10B+A: 2'2'+Bo'Bo'. sitt. lös: 2x24,934 m. sth: 140 km/h. P: (4x320=1280) kW

För Storstockholms lokaltrafik har förutom X1, X10 och X60 före detta danska Bn-vagnar och X420, som är före detta tyska serie 420, använts.

Storstockholms lokaltrafik
X420: Bo'Bo'. sitt. lös: 23,3 m. sth: 120 km/h. P: (4x200=800) kW
Storstockholms lokaltrafik
X421: Bo'Bo'. sitt. lös: 20,8 m. sth: 120 km/h. P: (4x200=800) kW
Storstockholms lokaltrafik
X420: Bo'Bo'. sitt. lös: 23,3 m. sth: 120 km/h. P: (4x200=800) kW


Y3: B'B'. 2 kl sitt, man. lös: 19,620 m. sth: 140 km/h. P: (2x455=910) kW

UA3: 1 kl sitt. lös: 21,000 m. sth: 140 km/h

UAB3: 1/2 kl sitt. lös: 21,000 m. sth: 140 km/h

UB3: 2 kl sitt. lös: 21,000 m. sth: 140 km/h

UB3B: 2 kl sitt, serv. lös: 21,000 m. sth: 140 km/h

UB3Y: 2 kl sitt, man. lös: 19,620 m. sth: 140 km/h

SJ Österlenaren Jönköpings länstrafik Östgötatrafiken Östgötatrafiken Västtrafik Kinnekulletåget Värmlandstrafik Dalatrafik Inlandsbanan Inlandsbanan Inlandsbanan Inlandsbanan
Y1: (1A)'(A1)'. sitt. löb: 24,4 m. sth: 130 km/h. P1: (2x160=320) kW. P2: (2x210=420) kW. P3: (2x265=530) kW

Östgötatrafiken Dalatrafik Inlandsbanan
YF1: (1A)'(A1)'. sitt, gods. löb: 24,4 m. sth: 130 km/h. P: (2x160=320) kW


UA2X: 1 kl sitt, hiss, man. lös: 22,0 m. sth: 200 km/h
Sydvästen
UB2X: 2 kl sitt, hiss, man. lös: 22,0 m. sth: 200 km/h
Sydvästen
UA2: 1 kl sitt. lös: 24,4 m. sth: 200 km/h
Sydvästen
UB2: 2 kl sitt. lös: 24,4 m. sth: 200 km/h
Sydvästen
UBS2: 2 kl sitt, serv, tfn, tkp. lös: 24,4 m. sth: 200 km/h

URB2: rest, 2 kl sitt, tfn, tkp. lös: 24,4 m. sth: 200 km/h
Sydvästen
X2: Bo'Bo'. gods, man. lös: 17,0 m. sth: 200 km/h. P: (4x815=3260) kW

Linx
UB2NXK: 2 kl sitt, hiss, man. lös: 22,0 m. sth: 200 km/h
Linx
UB2NK: 2 kl sitt. lös: 24,4 m. sth: 200 km/h
Linx
URB2NK: rest, 2 kl sitt. lös: 24,4 m. sth: 200 km/h
Linx
UA2NK: 1 kl sitt. lös: 24,4 m. sth: 200 km/h
Linx
X2NK: Bo'Bo'. gods, man. lös: 17,0 m. sth: 200 km/h. P: (4x815=3260) kW

SJ
X32K: Bo'Bo'. 2 kl sitt, man. l: 26,3 m. sth: 180 km/h. P: (4x265=1060) kW
SJ
X32K: 2'2'. 2 kl sitt, serv, tkp. l: 26,3 m. sth: 180 km/h
SJ
X32K: Bo'Bo'. 1/2 kl sitt, man. l: 26,3 m. sth: 180 km/h. P: (4x265=1060) kW

Norska fordon

NSB
Di.3a: Co'Co'. löb: 18,600 m. sth: 105 km/h. P: 1x1305 kW

NSB
Di.3a: Co'Co'. löb: 18,900 m. sth: 105 km/h. P: 1x1305 kW

NSB
Di.3b: (A1A)'(A1A)'. löb: 18,900 m. sth: 143 km/h. P: 1x1305 kW

Di.7 var den norska beteckningen på T44.

NSB
Di.7: Bo'Bo'. löb: 15,400 m. sth: 100 km/h. P: 1x1235 kW

NSB Cargonet (NSB gods)
El.14: Co'Co'. löb: 17,740 m. sth: 100 km/h. P: (6x847=5082) kW

Malmtrafik'
El.15: Co'Co'. löb: 19,800 m. sth: 120 km/h. P: (6x900=5400) kW

NSB NSB Cargonet (NSB gods)
El.16: Bo'Bo'. löb: 15,520 m. sth: 140 km/h. P: (4x1110=4440) kW

NSB
A2. 1 kl sitt. löb: 23,5 m. sth: 130 km/h

NSB
B3K. 2 kl sitt. löb: 23,5 m. sth: 130 km/h

NSB
BF1. 2 kl sitt, gods, tfn, tkp, serv. löb: 23,5 m. sth: 130 km/h

NSB
WLABK. sov. löb: 23,5 m. sth: 130 km/h

NSB
ABS70. 1/2 kl sitt, kontor, hiss, serv, tkp, man. löb: 26,950 m. sth: 160 km/h
NSB
B70. 2 kl sitt. löb: 26,400 m. sth: 160 km/h
NSB
BFM70: Bo'Bo'. 2 kl sitt, gods, tfn, serv, man. löb: 25,050 m. sth: 160 km/h. P: (4x430=1720) kW

NSB NSB/Nabotåget
BM92: 2'Bo'. sitt, man. l: 24,7 m. sth: 140 km/h. P: (2x357=714) kW
NSB NSB/Nabotåget
BDFS92. sitt, post, gods, man. l: 24,7 m. sth: 140 km/h
NSB NSB/Nabotåget
BFS92. sitt, gods, man. l: 24,7 m. sth: 140 km/h
NSB
BS92. sitt, man. l: 24,7 m. sth: 140 km/h

Danska fordon

DSB
A. 1 kl sitt. löb: 24,500 m. sth: 160 km/h

DSB
AB. 1/2 kl sitt. löb: 24,500 m. sth: 160 km/h

DSB
B. 2 kl sitt. löb: 24,500 m. sth: 160 km/h

Tyska fordon

DB
ABmee. 1/2 kl sitt. löb: 26,4 m. sth: 160 km/h

DB
Bmee. 2 kl sitt. löb: 26,4 m. sth: 160 km/h

DB
BCm. ligg. löb: 26,4 m. sth: 160 km/h

Trans Euro Nacht
WLAB. sov. löb: 26,4 m. sth: 160 km/h


1 ) Diehl, Ulf. Svenska lok och motorvagnar 1994. - ISBN 91-85098-76-0. - S. 5


Tack till:

Claes Lindell för en stor del av arbetet med Ra

Du har nått sidans slut. English Hierarki Hemsida Meny Upp