Aforismer

Senaste ändring 2003-10-26 av Krister Johannesson. Hierarki Hemsida/Välkommen... Hemsida/Litterära... Ner

Aforismerna nedan är formulerade av mig. Eftersom de till sin natur är ganska korta finns det förstås en viss risk att någon annans tanke mig ovetandes smugit sig in i enstaka fall, men min strävan är att på denna sida endast samla sådana som jag själv kommit på. Aforismerna som följer har kommit till under flera decennier.


Kunskapen skrämmer när andra har den.

Det behövs ganska lite för att komma ihåg, men ingenting för att glömma.

Det är tur att det finns ärliga människor, men det är ännu mer tur att det finns människor som tror att det finns ärliga människor!

Vid en jämförelse med sig själv är ingen värd högsta betyg.

Det finns argument mot allting - även mot användandet av ordet "allting".

Jag är inte paranoid! Det är de som förföljer mig som påstår det.

En bestämd uppfattning är helt nyttig bara om den delas av alla.

Inga handlingar är meningslösa i förhållande till andra handlingar, men allting är meningslöst i sig.

Ska man bli ledsen över att någon annan redan tänkt ens "unika" tankar, eller ska man vara glad åt att det finns fler som tänker likadant?

Jag vill inte byta bort mig själv. Vem skulle då ta hand om mina idéer?

Att formen är viktig för ett konstverks värde märker man ibland när man tittar på innehållet.

Man ser inte vitt mot vitt.

Vetenskapens tre nivåer: empiri - teori - schizofreni

Sådant som inte stämmer med verkligheten kan ändå vara bra som verklighet betraktat.

Som cyniker vet man att cynism ofta grundar sig på cynikerns egna erfarenheter.

Det är inte intressant vilken väg man väljer. Huvudsaken är att man väljer en intressant väg.

Det är lättare att skapa valfrihet om alla väljer samma sak.

Djävulen uppfann religionen och därmed sig själv.

Ändamålet helgar inte medlen - det är medlen som helgar eller vanhelgar ändamålet.

Det är bättre att ställa in sig hos vinnaren än att vara inställd på att vinna.

Man måste veta någonting om det förflutna för att kunna förutsäga framtiden, men man kan också forma framtiden genom att förutsäga den.

Människor som är rädda för en bör man vara rädd för.

Den som följer med strömmen spolas ut i havet.

Det är tur att man inte levde under den hårda medeltiden; då hade man nog varit död nu!

Intuition är någonting att luta sig emot i brist på stadigare stöd.

Våld är aldrig en bra lösning på ett problem men ibland den minst dåliga lösningen.

Det krävs mer vilja för att lämna trygghet än för att leva i otrygghet.

Demokratiska beslut är beslut som fattas av demokrater.

Bra vanor går att ändra, dåliga fastnar man i.

Det är bättre att skapa meningen med livet än att söka efter den.

Människor som förtjänar en hederlig kamp behöver man oftast inte slåss med.

Det är bättre att planera för mycket än för lite, men det är också bättre att planera för lite än att ägna all tid åt att planera.

Att bli medveten om sin okunnighet är början till kunskap.

Det är bättre att få men inte kunna än att kunna men inte få.

Man lär sig ofta saker först när man är tvungen, och då kan det vara för sent.

Jag gör det jag gör för det är det jag helst gör av det jag kan göra om jag inte får göra det jag tror att jag helst vill göra.

Det som utmärker en diktatur är kanske att dess invånare inte vågar låta besökare märka att de lever i en diktatur.


Sidan har besökts minst gånger. Hierarki Hemsida/Välkommen... Hemsida/Litterära... Upp